Pro vision erbjuder

Kurser, coaching och visionsarbete

Kurs
Ett hållbart Mindset

Kursen för dig som i  din yrkesroll vill vara ett föredöme och driva företaget på ett hållbart sätt.

Nu är det hög tid att  lämna gamla tankebanor och tänka nytt.  Det gäller att hitta balansen mellan att se möjligheter och ta ansvar för vår gemensamma framtid.


I den här 1,5-dagarskursen ingår 3 coachningstillfällen.

Ta reda på mer

Kurs
Professionell konsult

Kursen för dig som vill utöka din konsultkompetens, så att du kan öka din konkurrenskraft, lönsamhet och varumärke.

I den här tredagarskursen ingår 3 coachningstillfällen.

Ta reda på mer

Kurs
Projekteringsledning i praktiken

Kursen för dig som vill fördjupa dig i arbetet som projekteringsledare.  Du får förståelse för processen under projekteringen och hur du hanterar komplexiteten på ett framgångsrikt sätt. 


I den här tredagarskursen ingår 3 coachningstillfällen.

Ta reda på mer

Visionsarbete

Visionsarbete är ett kraftfullt verktyg i hållbarhetsarbetet. Visionen är en önskad bild av framtiden som vi vill ha och som nya hållbara mål kan sättas utifrån.  

Omvärlden förändras snabbt och det finns många komplexa utmaningar att hantera.

 Vi leder er i arbetet med att ta fram en engagerande vision för er organisation.

Ta reda på mer

Teamcoachning - förändringsledning för organisationer

Med teamcoachning hjälper vi er grupp att samarbeta mot nya visioner. Vi coachar er i arbete med hållbara mål och strategier.

Det är idag avgörande för företagets utveckling att  möta upp de förändringar som pågår i omvärlden.   

Ta reda på mer

Individuell coachning

Med individuell coachning kan du nå dina mål på ett effektivt och stimulerande sätt. Vi erbjuder coachning för både karriärsutveckling och hållbar livsstil. 

Ta reda på mer

OM

Pro Vision

Vår mission

Pro Vision arbetar för att utveckla konsulter, projekt- och projekteringsledare för goda samarbeten och affärsmässighet i projekt. 

Pro Vision arbetar även för en hållbar utveckling i samhället genom visionsarbeten, förändringsledning och kurser för företag och kommuner. 

presentation

Vi är Pro Vision

Pro Vision är ett samarbete mellan Melin Skogsberg Projekt AB och ME2U Consulting AB.
Under det gemensamma varumärket erbjuds kurser, coaching och visionsarbete. 

Anne Melin Skogsberg

Anne Melin Skogsberg, med över 20 års erfarenhet i bygg- och fastighetsbranschen, arbetar nu som seniorkonsult inom projektledning, projekteringsledning och rådgivning inom samverkansprojekt. 

Anne har examen från KTH i Stockholm, med kompletterande utbildningar inom projekterings-ledning, Bas P, processledning, försäljning och ledarskap.

Anne är även Internationellt certifierad coach, ICI, och har erfarenhet från styrelsearbete.

Monika Engman

Monika har 20 års erfarenhet som konsult. Hon var anställd på ett större konsultföretag i 14 år och driver nu eget företag sedan 6 år tillbaka.

Monika har som konsult erfarenhet som projektledare på beställarsidan, utredare, kursledare, processledare och föreläsare, främst inom samhällsbyggnad och hållbart företagande.

Monika är  civilingenjör från KTH i Stockholm, certifierad coach ICI och författare till boken ”Goda affärer”. 

Ett hållbart mindset

Kursansvarig: Monika Engman

Kursen är för dig som, i din yrkesroll, vill vara ett föredöme och driva verksamheten på ett hållbart sätt. Nu är det hög tid att lämna gamla tankebanor och tänka nytt. Hitta balansen mellan att se möjligheter och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vi använder klimatkrisen som ett tema i kursen eftersom det är ett högaktuellt ämne som berör alla. 

Vi kombinerar kurs med coaching eftersom vi är övertygade om att lära genom att göra är vägen till framgång. Professionell utveckling går hand i hand med personlig utveckling och det går både lättare och snabbare med hjälp av en coach.

Tänk större, tänk längre, tänk hållbart!

I dagsläget finns många komplexa utmaningar som alla förtag och organisationer behöver förhålla sig till. För att nå framgång behöver gamla tankebanor ersättas av nya. Hållbarhet startar med ett mindset (förhållningssätt) som bygger på ökad medvetenhet, inre drivkrafter, bredare konsekvenstänk och nytänkande. 

Kursen är utformad som en process som ger deltagarna möjlighet att både reflektera individuellt och diskutera i grupp för att komma fram till insikter som är till hjälp i det fortsatta arbetet. 

Kursdatum 

Vi har både öppna kurser och skräddarsydda kurser för ditt företag och organisationer.

Företag som köper minst åtta platser får mängdrabatt.

Utbildningen består av en kursdag, tre individuella coachtillfällen och en halvdag för uppföljning.

Kontakta oss för aktuella kursdatum och offert info@pro-vision.nu

Ladda ner informationsblad här!

Professionell konsult

Kursansvarig: Monika Engman

Kursen är för dig som vill utöka din konsultkompetens. Att vara professionell konsult innebär att du både har kompetens inom ditt teknikområde och förstår din roll som konsult. Då agerar du på ett sätt som skapar förtroende, vilket leder till ökad konkurrenskraft, högre lönsamhet och starkare varumärke.

Vi kombinerar kurs med coaching eftersom vi är övertygade om att lära genom att göra är vägen till framgång. Professionell utveckling går hand i hand med personlig utveckling och det går både lättare och snabbare med hjälp av en coach.

Vår övertygelse är att vara konsult är en kompetens i sig, utöver expertkompetensen.

Kursen består av tre kursdagar och tre coachtillfällen. Målet är att du som konsult ska känna dig trygg i din roll och agera mer affärsmässigt, vilket leder till ökad arbetsglädje och högre lönsamhet.  Trygga och förtroendeingivande konsulter:

 • blir valda i första hand i ramavtal eller direktupphandling.

 • behöver inte konkurrera med pris i samma utsträckning.

 • får bra referenser till nya upphandlingar

 • känner större arbetsglädje

 • får bättre professionellt självförtroende

 • minskar risk för stress och utbrändhet

 • presterar på en hög nivå

 • stärker företagets varumärke och lönsamhet

Kursdatum 

Vi har både öppna kurser och skräddarsydda kurser för ditt företag.

Företag som köper minst åtta platser får mängdrabatt.

I utbildningen ingår tre kursdagar och tre coachningstillfällen. 

Kontakta oss för aktuella kursdatum och offert info@pro-vision.nu

Ladda ner informationsblad här!

Projekteringsledning i praktiken

Kursansvarig: Anne Melin Skogsberg

Kursen för dig som vill fördjupa dig i din roll som projekteringsledare.  Du får förståelse för hur processen styrs under projekteringsfasen och hur du hanterar komplexiteten på ett framgångsrikt sätt. Kursen är uppdelad i tre moduler med individuell coaching mellan kurstillfällena, vilket är ett unikt koncept som ger en direkt implementering av kursmomenten i det dagliga arbetet.

Vi kombinerar kurs med coaching eftersom vi är övertygade om att lära genom att göra är vägen till framgång. Professionell utveckling går hand i hand med personlig utveckling och det går både lättare och snabbare med hjälp av en coach.

En förståelse för processen är en förutsättning för att lyckas få med sig hela projekteringsgruppen i samverkan, med fokus på både detaljer och helhet. 

Kursen består av tre kursdagar och tre coachtillfällen. Du får lära dig hur du som projekt- eller projekteringsledare leder processen genom projektet för att få korrekta och färdiga handlingar till produktionen i rätt tid och till rätt kostnad. En fungerande projekteringsprocess ger:

 • respekt för varandras kompetenser

 • gott samarbete i gruppen som ger arbetsglädje under projekteringen

 • hög prestationsnivå i gruppen

 • en fungerande beslutsprocess

 • styrning av tid och ekonomi i projektet

 • hantering av förändringar i projektet

 • handlingar som integrerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöaspekter

 • korrekta handlingar till leverans

Kursdatum 

Vi har både öppna kurser och skräddarsydda kurser för ditt företag.

Företag som köper minst åtta platser får mängdrabatt.

I utbildningen ingår tre kursdagar och tre coachningstillfällen.

Kontakta oss för aktuella kursdatum och offertinfo@pro-vision.nu

Ladda ner informationsblad här!

Visionsarbete

Ansvarig: Monika Engman

Visionsarbete är ett kraftfullt verktyg som bidrar till utveckling i en önskad riktning, både för er verksamhet och för samhället. Det är mer aktuellt än någonsin att skapa en klar bild av framtiden, där företag och människor blomstrar. 

Vi erbjuder en process där ni får möjlighet att skapa en vision, för er verksamhet i det framtida samhälle där ni är positionerade och verkar.  Vi skräddarsyr upplägget utifrån er verksamhet, så att det skapar värde för just er. 

Allt som har skapats av människor har först uppstått som en idé, en vision, i någons sinne. Först skapas visionen sedan skapas verkligheten. 

Allt som har skapats av människan har först uppstått som en idé, en vision, i någons sinne. Först skapas visionen, sedan skapas verkligheten. Det är inte alltid verkligheten blir precis som visionen, kanske är det till och med ganska sällan, men själva processen att arbeta med visionen ger utveckling. Även om den ursprungliga idén inte blir verklighet kan ännu bättre idéer dyka upp längs vägen. Ibland är det motgångar som gör att en behöver tänka om, vilket kan leda till andra och till och med bättre lösningar.

Fördelar med visionsarbete:

 • När visionen används som en kompass vid beslutsfattande leder det till långsiktighet

 • Det skapar delaktighet och engagemang hos medarbetarna

 • Ger högre mening till enskilda insatser

 • Inspirerar och motiverar olika aktörer att arbeta i en gemensam riktning

 • Lättare att veta vad som behöver göras

 • Bidrar till en hållbar utveckling 

Kontakta oss på info@pro-vision.nu för mer information om upplägg och offert.

Teamcoachning -
Förändringsledning för organisationer

Ansvarig: Anne Melin Skogsberg

I dag är det avgörande för företag och organisationer att möta upp de förändringar som pågår i omvärlden. Gemensamma visioner och mål kombinerat med gott samarbete i gruppen gör arbetet mer framgångsrikt. 

Vi erbjuder teamcoachning för att hjälpa er grupp att samarbeta kring de frågor som är mest aktuella. Vi följer en process och skräddarsyr upplägget utifrån er verksamhet så att det skapar värde för just er. 

Stora saker i affärer görs aldrig av en person. De görs av ett team människor - Steve Jobs

Vi stöttar er i att:

 • sätta mål med ett hållbart förhållningssätt

 • skapa samverkan i gruppen

 • hitta drivkrafter för förändring

Kontakta oss på info@pro-vision.nu för mer information om upplägg och offert.

Individuell coaching

Med individuell coaching kan du nå dina mål på ett effektivt och utvecklande sätt.  Genom coaching kommer du att lära dig hur du kan prestera och må bra samtidigt.

Vad drömmer du om? Har du tankar om att göra något annat? Har du mod att utmana dig själv, flytta gränserna och bli den du vill vara? 

Att lära genom att göra, ger mig nya vanor som förändrar mitt liv. Med en coach, med fullt fokus på mig, går det förvånansvärt lätt att hitta nya vägar.
Karriärscoaching
 • Drömmer du om att ta nästa steg i karriären?

 • Har du eget företag som du vill ta till nästa nivå? 

 • Längtar du efter att hitta ditt drömyrke men ser inte vägen dit?

 • Har du begränsningar som du vill komma över?

Var du än befinner dig och vad du än drömmer om, kan vi som coacher hjälpa dig att få klarhet och hitta vägar till dina mål. Kontakta oss på info@pro-vision.nu så kan vi tillsammans utforska om coaching är något för dig. 

Livsstilscoaching
 • Vill du leva efter dina värderingar och vara sann mot dig själv?

 • Lever du ett gott liv men längtar efter något mer?

 • Har du en utmaning i ditt liv som är svår att hantera?

 • Längtar du efter förändring men vet inte vad eller hur?

Oavsett hur din situation och önskan ser ut, kan vi  som coacher hjälpa dig att utforska vad du vill uppnå, hur du ska ta dig dit och vara ditt stöd på vägen. Kontakta oss på info@pro-vision.nu så kan vi tillsammans utforska hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

Kontakta oss!

Välkommen att kontakta oss för offerter, bokningar och mer information.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter till Pro Vision


Stockholm

info@pro-vision.nu

Vardagar